Archive for ‘Sirah’

February 3, 2011

Keadaan Mesir Pada Zaman Imam Hasan Al-Banna dan Kelahiran Dakwah Ikhwanul Muslimin

by 2000N

Hasan al-Banna dilahirkan di Mesir pada awal abad 20 Masehi. Dalam suku pertama abad 20 Masehi ini dia telah melancarkan satu gerakan Islam yang besar, yang terkenal dengan nama “Ikhwanul Muslimin”. Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin adalah dua nama yang tidak dapat dipisahkan. Begitu bertenaga sekali gerakan tersebut sehingga pengaruhnya bukan saja merebak di Mesir, tetapi telah meresapi seluruh Dunia Arab. Gerakan Ikhwan telah mencetuskan kebangkitan Islam dan roh Islam di Dunia Arab.

Jika kita betul-betul hendak menghargai segala usaha beliau dan memahami peribadinya, maka perlulah kita mengenali suasana (keadaan) dan zaman ketika beliau dilahirkan,  dibesarkan  dan  dididik.  Disamping  itu,  kita  juga  perlu  mengetahui cabaran-cabaran dalaman dan antarabangsa yang sedang mengancam Mesir ketika Imam Hasan al-Banna dilahirkan. Sekarang kita akan mengkaji zaman ketika beliau dilahirkan dan peranan besar yang dimainkan olehnya.

Gerakan Pembebasan – Terbahagi kepada dua kumpulan besar.

Pemberontakan Airabi Pasya gagal pada tahun 1833 Masehi. Kegagalan ini merupakan satu malapetaka politik yang besar bagi Mesir. Peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan dan kekecewaan diseluruh negara Mesir. Lantaran itu, Mesir dilanda pertikaian disegi akhlak dan kefahaman (ideologi). Orang ramai berasa takut bila nama gerakan pembaharuan atau politik disebut. Keadaan ini berlarutan sehingga permulaan abad 20 Masehi. Akhirnya sebuah pertubuhan belia Mesir telah ditubuhkan untuk memupuk kesedaran kepada rakyat Mesir. Mereka melancarkan gerakan menentang British. Para pemuda ini tergolong ke dalam dua kumpulan. Kumpulan pertama memiliki semangat Islam. Kumpulan yang kedua pula inenggunakan cara yang agak baru dan berlainan. Cogan kata mereka ialah “Kebangsaan Mesir”. Dasar perjuangan kumpulan kedua ini bertentangan dengan kumpulan pertaina yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta menyebelahi Kerajaan Turki Bani Othmaniah.

Kumpulan Pertama

Kumpulan pertama cintakan Islam dan tanah air. Kumpulan ini diwakili oleh pertubuhan “Al Hizbul Watani” yang dipirnpin oleh Mustaffa Kamal, seorang yang bijak bersyarah. Beliau memupuk semangat kebangsaan yang berdasarkan Islam di hati orang orang Mesir. Beliau tidak menganggap agama dan semangat kebangsaan itu bertentangan antara satu sama lain.

Cogan katanya ialah “Agama (Deen) dan tanah air   adalah   saudara   kembar   yang   tidak   boleh   dipisahkan.”   Kumpulan   ini membayangkan kecintaan mereka kepada tanah air umparna seorang kekasih memuji orang yang dicintainya. Inilah yang dibayangkan oleh penyair terkenal, Ghayati dan Muharram melalui syair-syair mereka. Di antara pernimpin-pemimpin kumpulan ini ialah  dua  orang  ulama’  yang  bernama  Muhammad  Farid  Wajdi  dan  Abdul  Aziz Jawesh. Kegiatan kumpulan ini telah menimbulkan kebimbangan dipihak penjajah British dan Raja Mesir. Muhammad Farid Wajdi dan Abdul Aziz Jawesh telah dipenjarakan kerana menulis huraian mengenai kumpulan syair karya Ghayati.

Kumpulan Kedua

Kumpulan kedua terdiri daripada para pejuang fahaman kebangsaan yang mulhid (atheis). Dasar perjuangan mereka bertentangan dengan dasar perpaduan dan persaudaraan Islam. Golongan ini tidak suka orang ramai mencorakkan kehidupan mereka menurut dasar-dasar Islam. Kumpulan ini menegakkan fahaman kebangsaan Mesir.   Fahaman   kebangsaan   mereka   adalah   salah   kerana   mereka   menjaga kepentingan negara mereka saja tanpa mempedulikan segala masalah yang menimpa Negara-negara Islam yang lain. Mereka menyungkil kembali ciri-ciri sejarah Mesir kuno untuk memperkukuhkan fahaman kebangsaan mereka tadi. Bahkan mereka mengaitkan sejarah mereka dengan sejarah para Firaun. Mereka menganggap perjuangan menegakkan fahaman kebangsaan Mesir adalah satu perjuangan yang baik walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan-kepentingan lain. Walaupun kumpulan ini bersatu atas dasar fahaman kebangsaan Mesir, tetapi sebenamya mereka berpecah pula kepada dua ranting berdasarkan kepada perbezaan pemikiran dan pendapat.

Ranting Pertama

Ranting pertama ini diketuai oleh akhbar “Al Muqattam” yang selalu menyokong pendapat pihak British. Ia menimba pendapat daripada Gabenor British di Mesir, Lord Cromer. Sebenarnya, pihak Britishlah yang memainkan peranan penting dalam menyebarkan fahaman kebangsaan Mesir. Mereka ingin memisahkan rakyat Mesir dari Dunia Islam. Pihak British suka rakyat Mesir memelihara kepentingan Mesir sahaja tanpa mempedulikan saudara se Islam mereka di Semenanjung Arab, Turki, Iran dan Asia. Sebahagian daripada komplot British ialah memutuskan hubungan di antara orang orang Arab dan orang orang Turki; juga memecahbelahkan orang-orang Arab kepada kumpulan-kumpulan yang bertentangan antara satu sama lain.

Di dalam akhbar Al-Muqattam ada ditulis:

‘Orang orang British yang tinggal di Mesir ingin membawa kebaikan kepada rakyat Mesir. Mereka ingin membebaskan rakyat Mesir daripada kekejaman pentadbiran sekarang. Mereka ingin rakyat Mesir menikmati keamanan dan keadilan. Mereka patut dihargai kerana menyelamatkan Mesir daripada masalah (kemelut) ekonomi dengan memberinya satu corak (sistem) ekonomi yang seimbang.’

Sebuah majalah yang bernama ‘Al-Muqattaf’ juga turut memberi bantuan dalam usaha ini. Ramai juga para pemuda Mesir yang dipengaruhinya. Mereka ini turut mernuji Gabenor British (Lord Cromer).

Rakyat Mesir yang menentang Aq Mudattaf dan Al-Muqattam dituduh menyokong Turki. Seorang ulama’ besar seperti Muhammad Abduh pun menyokong Gabenor British itu. Satu kenyataan yang tidak dapat  dinafikan  ialah  bahawa  para  penyokong  Al-Muqattam  dan  Al-Muqattaf memang tidak ikhlas kepada tanah air mereka sendiri. Mereka hanya ingin melayani kepentingan diri mereka sahaia. Akhirnya orang-orang yang tamak ini menubuhkan satu pertubuhan mereka sendiri yang mereka namakan ‘Al-Hizbul Watani Al-Hura’. Tujuan  pertubuhan  ini  ialah  menentang  Al-Hizbul  Watani  yang  dipimpin  oleh Mustaffa Kamal.

Ranting Kedua

Ranting kedua golongan kebangsaan ini terdiri daripada Hizbul Ummah. Ia mewakili golongan pemerintah Mesir dan tuan-tuan tanah. di Mesir. Golongan ini menganggap kuasa sebenar negara Mesir berada ditangan Gabenor British, Lord Cromer. Mereka berpendapat dia mesti disokong dan bukannya ditentang. Hizbul Ummah ditubuhkan pada tahun 1907 Masehi dibawah pimpinan Mahmood Sulaiman Pasya. Kesemua pasya-pasya (ketua ketua atau para pemerintah) dan tuan-tuan tanah ini bersifat tamak dan selalu membuat perancangan yang memenuhi kepentingan mereka. Beberapa orang cendekiawan yang rakus dan curang seperti Lutfi as-Syed telah memasuki kumpulan ini. Akhbar ‘Al-Jaridah’ menjadi lidah rasmi mereka.

Golongan pemerintah Mesir dan tuan-tuan tanah memasuki Hizbul Ummah untuk mendapat keuntungan duniawi tetapi para cendekiawan seperti Lutfi as-Syed dan ahli-ahli falsafah lain mewakili fahaman kebangsaan Mesir. Mereka ini berpegang kepada pendirian dan fahaman politik tertentu. Mereka menyokong dasar kebebasan berfikir, dasar kerjasama dengm British dan dasar menurut secara membuta tuli segala corak hidup orang Eropah. Mereka ingin Mesir mencontohi Eropah dari segi kebudayaan, ekonomi dan politik.

Lutfi as Syed menulis:

‘Negara Mesir inginkan keamanan. Negara Mesir sayangkan rakyat British. Walaupun  dari  segi  undang-undang,  kerajaan  Mesir  berada  ditangan  Raja  Mesir, tetapi dari segi amalinya, Mesir diperintah oleh Gabenor Lord Cromer. Sudah sampai masanya  kedua  kuasa  ini  dipusatkan.  Ini  bermakna  kerajaan  yang  sah  dari  segi undang-undang itu diserahkan kepada Gabenor British.’

Mereka ini menentang cara hidup Islam. Salah seorang pemimpin mereka, Abdul Hamid az-Zahrawi, telah menulis di dalam akhbar Al-Jaridah:

“Perpaduan umat Islam berakhir setelah Saidina Umar Al-Khattab meninggal dunia. Perpaduan umat Islam juga berakhir setelah Saidina Ali bin Abi Talib syahid. Mengapakah sekarang hendak ditegakkan perpaduan yang telah musnah seribu tiga ratus tahun dahulu?”

Pertelingkaban antara dua kumpulan besar.

Pertentangan berlaku di antara Al-Hizbul Watani pimpinan Mustaffa Kamal, Farid Wajdi dan Abdul Aziz Jawesh dengan kumpulan-kumpulan lain yang berbagai corak itu. Al-Hizbul Watani Al-Hurra memperjuangkan kepentingannya dengan bantuan Al-Muqattam dan Al-Muqattaf. Hizbul Ummah pula meneruskan usahanya untuk mencapai keuntungan duniawi dengan bantuan Al-Jariyah. Muhammad Abduh sedang menjalankan usahanya untuk membaratkan seluruh Mesir. Terdapat perbezaan antara dua gerakan yang bertentangan ini. Pendekatan Al-Hizbul Watani dan Mustaffa Kamal lebih berlandaskan perasaan. Pendekatan Al-Hizbul Ummah, Lutfi as-Syed dan Al-Hizbul Watani Al-Hurra pula berlandaskan akal fikiran. Mereka ini berusaha menyerapkan fahaman Liberalisme (kebebasan individu yang tidak terbatas dan mengenepikan hak serta kepentingan) dan fahaman kebendaan ke dalam jiwa para pemuda Mesir.

Mustaffa Kamal dan akhbarnya A-Liwa’ telah mengecam hebat para penentangnya. Beliau memperjuangkan fahaman kebangsaan yang berdasarkan Islam dan ingin meletakkan seluruh Dunia Islam di bawah satu bendera Islam saja. Beliau mengisytiharkan bahawa Perjanjian Turki dan Mesir pada tahun 1840 haruslah dihormati. Perjanjian tersebut menjamin kebebasan dalam negara Mesir di bawah naungan

kerajaan Turki. Menurut perjanjian itu, Mesir perlu membayar cukai kepada Turki dan Turki pula akan melantik para hakim untuk Mesir. Hizbul Ummah dan Hizbul Watani Al-Hurra menuduh Mustaffa Kamal cuba menghancurkan cengkaman British ke atas Mesir dan menegakkan kekuasaan Turki yang sepenuhnya di Mesir. Untuk mengukuhkan pendapat ini Al-Muqattam menerbitkan makalah-makalah yang memaparkan Turki sebagai penindas dan British pula sebagai pihak yang adil.

Mustaffa Kamal tidak memisahkan kebangsaan daripada Deen (agama). Katanya, jika seorang British boleh memperjuangkan kebangsaan disamping mazhab Protestannya, maka seorang Mesir juga boleh menjadi seorang muslim dan seorang pejuang kebangsaan pada masa yang sama.

Peranan British.

Pihak  British  sedang  berusaha  melemahkan  semangat  Islam dan  pengaruh kerajaan Turki Bani Othmaniah yang menguasai rakyat Mesir. Pihak British menyokong setiap orang yang mengecam Khalifah orang Islam (yakni Sultan Turki) atau menentang Raja Mesir. Mereka juga menyokong setiap orang yang menyebelahi mereka dan inginkan pembaharuan dalam negeri saja. Kerana itulah, Mustaffa Kamal ingin pihak British keluar dari Mesir. Pihak British menyokong ‘Gerakan Khalifah Arab’ yang dipelopori oleh Syarif Hussin di Mekah kerana ini boleh melemahkan kedudukan Khalifah orang Islam di Turki. Pihak British mengalu-alukan kedatangan para anggota gerakan ‘Turkiya Al-Fatat’ dan gerakan ‘Anjuman Ittihadi wa Taraqqi’ yang telah meninggalkan Turki untuk menetap di Mesir. Para anggota gerakan- gerakan tersebut menerbitkan akhbar mereka sendiri yang mengecam Sultan Abdul Hamid Turki. Apabila baginda menulis surat kepada Raja Abbas Mesir memintanya menghantar pulang orang-orang yang lari dari Turki itu, Lord Cromer campurtangan dan menahan Raja Abbas daripada berbuat demikian.

Apabila hubungan antara Muhammad  Abduh  dan  Raja  Abbas  Mesir  menjadi  tegang,  Lord  Cromer  telah memberi sokongan kepada Muhammad Abduh. Lantaran sokongan ini, Muhammad Abduh dapat mengekalkan kedudukannya walaupun ditentang oleh Raja Abbas. Pihak British juga menyokong rakan-rakan Muhammad Abduh seperti Mustaffa Fahmi, Riyaz  Pasya,  Sa’ad  Zaghlol,  Fatahi  Zaghlol  dan QasimAmin  kerana  mereka  ini menentang Raja Mesir dan inginkan pembaharuan dalam negeri saja.

Insyaallah bersambung…..

Advertisement
November 14, 2010

Senyum

by sitihamizah

Senyum adalah amalan baik yang paling mudah dilakukan namun tidak ramai yang mudah melemparkan senyuman. Wajah yang ceria dihiasi senyuman dapat merawat hati yang resah dan menjadi penyejuk mata apabila ditatap wajah pemilik senyuman. Begitulah personaliti Muhammad Rasulullah sallallhu alaihi wasallam. Sesiapa yang terlihat wajahnya tidak mahu melepaskan pandangan darinya kerana wajahnya yang terukir senyuman menjadi penawar hati. Rasulullah SAW tersenyum apabila:

(1) bercerita tentang belas kasihan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambaNya. Kurniaan Allah terlalu banyak tidak terhitung namun manusia selalu ingat apa yang dia tidak peroleh. Cukupkah kita bersyukur dengan setiap kurniaan Allah yang menjamin kelangsungan hidup dan iman kita?

Hadis dari Abu Dzar radiallahu anhu, beliau meriwayatkan apabila Rasulullah SAW bercakap tentang akhirat, tentang balasan syurga, tentang orang yang terakhir masuk ke syurga, tentang orang terakhir keluar dari neraka, salah seorang dari mereka ada seorang lelaki, lelaki itu dibawa ke hadapan Allah, Allah mengarahkan hanya dosa kecilnya dibentangkan, dosa besar disembunyikan, lelaki tersebut bersetuju dengan semua dosa-dosanya. Kemudian Allah mengarahkan semua dosanya ditukarkan kepada kebaikan lalu lelaki itu berkata, “Allah, ada lagi dosaku yang lain yang Engkau tidak tengok, bawalah kesemuanya untuk diperiksa”. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya mengabaikan saja dosa-dosanya yang lain.

Wajah Rasulullah SAW terukir senyuman apabila bercerita kisah tersebut.

(2) bercerita tentang restu Allah kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Wajah baginda SAW ceria apabila bercerita kurniaan keluarga, keamanan, kesenangan, harta, ilmu dll. Baginda SAW tersenyum gembira dengan kelahiran cucu-cucu baginda Hassan dan Husain.

Dari Anas bin Malik r.a., beliau menceritakan pada satu waktu Rasulullah SAW menerima wahyu, selepas selesai penerimaan wahyu baginda SAW senyum (walaupun penerimaan wahyu itu adalah berat). Para sahabat bertanya, “Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?”. Kemudian baginda SAW membacakan wahyu tersebut iaitu Surah alKausar (iaitu nikmat yang hanya diberikan kepada umat Muhammad SAW)

(3) berada di kalangan ahli keluarga.

Dari Aishah radiallahu anha berkata, “Rasulullah tidak pernah masuk rumah kecuali dengan senyuman”.

Baginda SAW menyapa keluarga dengan senyuman, walaupun baru pulang dari dunia yang sentiasa cuba menyakiti baginda SAW, Rasulullah SAW meninggalkan segala keresahannya di luar rumah dan pulang dengan senyuman. Baginda SAW juga gemar bergurau dengan ahli keluarganya.

Dari Aishah r.a. beliau menceritakan Rasulullah masuk bertemu beliau yang ketika itu sedang bermain patung mainan. Rasulullah SAW bertanya, “Apa yang sedang kau lakukan?”, jawab Aishah, “Aku sedang bermain”, balas baginda SAW, “Tapi kau ada kuda yang bersayap, tidak pernah aku tahu ada kuda yang bersayap”. Aishah bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak pernahkah kau dengar yang Sulaiman a.s. ada kuda bersayap?”. Baginda SAW tersenyum mendengar soalan Aishah.

(4) bertemu dengan semua ahli komuniti. Rasulullah SAW sebagai pemimpin sentiasa menyambut penduduk Madinah yang datang kepadanya dengan berbagai-bagai kerenah.

Diceritakan dari seorang Arab Badwi, “Aku tidak pernah jumpa Rasulullah SAW kecuali dengan senyuman”

(5) memberi nasihat dan melihat gelagat para sahabatnya.

Diceritakan pada satu waktu bandar Madinah dilanda kemarau teruk. Para sahabat meminta Rasulullah SAW berdoa supaya diturunkan hujan. Doa baginda SAW dimaqbulkan dan hujan turun dengan banyak dan lama. Selepas beberapa waktu, mereka datang kembali berkata, “Wahai Rasulullah, mintalah diberhentikan hujan kerana ia merosakkan tanaman kami dan rumah kami”. Rasulullah SAW tersenyum apabila melihat gelagat mereka yang bertukar-tukar kehendaknya.

(6) ada ancaman yang perlu dielak. Senyuman dapat melunakkan dan melembutkan hati sekaligus mengelak dari ancaman buruk.

Diceritakan Aishah r.a. rumah mereka didatangi seorang munafiq dan Rasulullah SAW berkata dari dalam rumah, “Sesungguhnya lelaki ini sangat keji”. Apabila dia masuk ke rumah, baginda SAW menyambutnya dengan penuh ceria.

Namun begitu, ketawa dan gelak berlebihan akan mematikan hati. Orang lain juga tidak akan memandang berat orang gelak berlebihan apabila dia serius. Baginda SAW berpesan, “Berhati-hati dengan gelak berlebihan kerana ia akan menyebabkan hati mati”. Ketika Rasulullah SAW terhibur, baginda tersenyum lebar dari biasa sehingga menampakkan gigi molarnya.

Senyum dan ceria selalu.

June 7, 2010

Kedatangan Islam di Amerika Mendahului Columbus – Apakah Sahabat Nabi Tiba Dahulu?

by umaralfateh

Ada beberapa perkataan yang saya sukar untuk jadikan bahasa melayu disebabkan kekurangan diri ini.

Sekadar ingin berkongsi dengan kalian apa yang kami dapati dari kajian ilmuwan.

——————————————————————-

Apakah Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pergi ke Amerika?

Research yang dikendalikan di Barat ketika era abad ke 20 telah membuktikan bahawa kewujudan muslim di bumi Amerika adalah sekitar 7 abad sebelum kedatangan Christopher Columbus.

Melalui pencarian bahan-bahan archelogi, linguistic dan analysis secara philological dan nama-nama tempat yang terdapat di bahagian-bahagian negara, fakta mengenai duit syiling, barang-barang rumah, dan pelbagai lagi alatan yang dijumpai menunjukkan ianya sekitar zaman Abbasiyah iaitu sekitar abad 8 dan 9, semuanya membuktikan serta menunjukkan teori muslim di Amerika, bermula 650 masihi, melakukan perjalanan ke benua itu untuk penempatan, ketika mana mereka mendirikan masjid dan sekolah-sekolah, meninggalkan impak yang besar kepada penduduk setempat, Amerika Indian.

Melalui sumber negara-negara islam, tidak membawa sebarang maklumat tentang perkara ini , iaitu penempatan muslim di Amerika, dan kajian yang dijalankan oleh Professor Barry Fell dari University Harvard secara yakin menegaskan bahawa Muslim sudah hadir di benua Amerika sekitar zaman Usman , Khalifah yang Ketiga, yang juga boleh dikatakan, mungkin sebilangan sahabat sudah sampai juga di sana.

Ramai pengkaji-pengkaji barat mengakui dan mengiktiraf peta  yang dibuat oleh Piri Reis  (seorang panglima tentera zaman Usmaniyyah) – (contoh peta beliau di bawah) sebagai bukti kewujudan muslim di Amerika jauh lama sebelum kedatangan rombongan Columbus, walaupun peta tersebut hanya memuatkan sedikit sahaja bahagian Amerika, tetapi ia dilukis dengan ketepatan ukuran yang jitu jarak di antara Amerika dan Africa.

Mengikut Salvatore Michael Trento , (former director of the Center for Archeological Research di MiddleTown, New York, sebelum memulakan perjalan ke Amerika, Columbus telah membaca buku Roger Bacon di University Oxford , yang memuatkan maklumat , satu kompilasi dari pelbagai sumber Arab, mengenai bahagian-bahagian geografi , bahagian lain di sebelah Atlantik, dari sinilah Columbus mendapat ilmu mengenai kepulauan di lautan Atlantik dan tempat-tempat lain.

Bukti Dari Sumber-sumber Di Barat

1 – Professor Barry Fell, pencen sebagai pensyarah dari University Harvard juga merupakan ahli Sains dan Seni dari American Academy , Royal Society , Epigraphy Society dan Society of Scientific and Archeological Discoveries , menegaskan mengenai kedatangan Islam di Amerika pada tahun 650 Masihi,telahan ini didapati dari kaligrafi penulisan berbentuk Khufi yanglebih merujuk kepada era tersebut dijumpai di pelbagai tempat merentasi Amerika.

Jika Kata-kata dari Professor Fell adalah kenyataan yang benar dan berisi, maka , muslim telah hadir di Amerika adalah sekitar era Usman , atau paling lewat Ali, Khalifah ke empat.

Bagaimanapun, maklumat ini tidak dijumpai dari sumber negara-negara Islam. Mungkin disebabkan Amerika terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Madinah, dan ketidakkembalian delegasi ke Madinah untuk melaporkan berita mengenai tempat yang dituju, menyebabkan berita mengenai delegasi ini tidak dirakamkan di dalam kitab-kitab sejarah.

Professor Fell sekali lagi menggunakan hasil dari pelbagai carigali arkeologi yang diambil dari pelbagai bahagian sekitar Colorado, New Mexico , Indiana bagi menegaskan tentang pembinaan sekolah-sekolah (pusat pendidikan) muslim sekitar tahun 700-800 Masihi.

Penulisan, gambar-gambar, dan carta-carta yang diukir di batu-batu yang telah ditemui di kawasan paling terpencil dan dipenuhi dengan alam semula jadi yang masih terjaga di sekitar Barat Amerika merupakan anugerah tinggalan dari elemen dan turutan sistem pendidikan muslim di era tersebut.

Dokumen-dokumen ini ditulis dalam bentuk tulisan Khufi Lama dari Arab Africa Utara , yang merangkumi subjek-subjek seperti pembacaan, penulisan, arithmetic, agama, sejarah, geography , matematik, astronomi, dan pelayaran.

Keturunan dari peneroka-peneroka muslim ini mungkin adalah kaum-kaum setempat seperti Iroquois , Algonquin , Anasazi , Hohokam dan Olmec.

2 – Bukti kedua yang dibentangkan oleh Professor Fell adalah ukiran ” bismillah (dengan nama Allah) (picture 1) – dijumpai pada batu ketika kerja-kerja arkeologi di Nevada , merupakan milik zaman ke-7 masihi, ketika sistem harakat/baris/titik masih tidak dikembangkan lagi.

Begitu juga sebuah batu yang membawa ukiran ” Muhammad adalah Utusan Allah” (gambar 2) juga dari zaman yang sama.

Sebagai perbandingan kedua-dua gambar ini, ukiran-ukiran ini bukanlah seperti tulisan Arab Moden , tetapi ianya adalah jenis Khufi yang relevan pada abad ke 7.

Orang-orang Arab, mengikut apa yang ditemui oleh Professor Fell, telah meneroka Nevada ketika abad ke 7 dan 8. Sekolah terawal yang muncul, dimana ianya mengajar mengenai Islam dan Sains , terutama pelayaran, telah menerangi setiap satu dari penyiasatan arkeologi yang dijalankan oleh Professor Heizer dan Baumhoff dari Universiti Calfornia sekitar kawasan WA 25 di Nevada.

Cari gali di Nevada telah mendedahkan penulisan berbentuk Arab Naskhi dan Khufi yang diukir di atas batu dimana ianya menceritakan tentang sekolah ini. (picture 3)

Aplikasi dari formula matematik ” 5 diamond bersamaan dengan alif” (alif adalah huruf pertama dalam huruf-huruf arab) boleh dilihat dari gambar ini (picture 3b dan 3c).

Perkataan-perkataan arab di gambar 3b dan 3c dijumpai semasa cari gali di Nevada, adalah sama dengan gaya tulisan Arab di Afrika Utara.Sekali lagi, sebuah batu yang lain dijumpai di Nevada membawa tulisan ”Allah” , gaya tulisan yang sangat menonjol sepertimana teknik pada abad ke 7 dan 8 di Afrika Utara.

Persamaan kaligrafi yang dijumpai dengan pelbagai bentuk tulisan nama Nabi yang merangkumi dari zaman berbeza, terutamanya yang lebih merujuk kepada Afrika dan Amerika , dijumpai ketika siasatan arkeologi sangat menarik perhatian.

Bentuk A bagi Gambar 4 dijumpai di Al-Ain Lahag , Morocco dan bentuk B dari East Walker River, kedua-keduanya kini ditempatkan di University California.

Bentuk C pula dijumpai di Nevada dan bentuk C dan D terletak di Churchill country dan kini disimpan di University California,

Bentuk F dijumpai di AlHadji Minoun Morocco, bagi bentuk G pula , diukir pada seramik dijumpai di al-Suk, Tripoli, Libya.

Dan Bentuk H , kini di University California, dijumpai di Cottonwood Canyon, dan bentuk I terletak di sempadan Morocco dan Libra.

Semua inskripsi ini merupakan dari abad ke 8 dan 9 masihi, secara jelas menunjukkan persamaan dari segi stail di antara Utara Amerika dan Utara Afrika, yang juga sedikit sebanyak menjelaskan berlakunya migrasi dari Afrika ke Amerika.

Bersambung….

——————————————————————-

Rujukan

1. Fountain magazine, April-June 2007, issue 58.
2. Fell, Dr. Barry. Saga America, p. 190, Time Books, New York: 1980.
3. ibid. p. xiv.
4. ibid. pp. 332-333.
5. ibid. pp. 333-334.
6 ibid. p. 182.
7. ibid. p. 243.
8. ibid. p. 26.
6. ibid. p. 276.
7. Teacher, John Boyd. Christopher Columbus, p. 380, New York: 1950.
8. Columbus, Ferdinand. The Life of Admiral Christopher Columbus, p. 232 Rutgers Uni. Press, 1959.
9. Obregon, Mauricio. The Columbus Papers, The Barcelona Letter of 1493.
10. The Landfall Controversy, and the Indian Guides, McMillan Co., New York: 1991.
11. Weiner, Dr. Leo. Africa and the Discovery of America, Vol.2 p. 365-366 Philadelphia: 1920.
12. Obregon, 1493.
13. Trento, 1978, p. 23.
14. ibid. p. 29.
15. ibid. p. 65.
16. Fell, 1980. 250-252.
17. Trento, 1978, p. 15.
18. Fell, 1980. p. 400-403.

19. Trento, Salvatore Michael. The Search for Lost America, p.15 Penguin Books, New York: 1978

May 10, 2010

Cerita Baitulmaqdis dengan Para Rasul dan Nabi

by sitihamizah

Cerita-cerita di dalam alQuran berkenaan tanah Baitulmaqdis banyak dikaitkan dengan para Rasul dan Nabi utusan Allah. Cerita para Rasul dan Nabi yang banyak dikaitkan dengan tanah ini membuatkan kita berfikir apakah signifikan kawasan ini kepada seluruh komuniti muslim sehinggalah sekarang. Dan yang paling utama, kisah perjalanan Muhammad sallallau alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Apakah kesan dan sejarah kawasan ini dikaitkan dengan ummat manusia sekarang? Sebelum tulisan ini pergi jauh, marilah kita menyelak-nyelak lembaran alQuran sambil berkenalan dengan kisah para Rasul dan Nabi dengan Baitulmaqdis.

1) Ibrahim alaihisalam

Ur, Mesopotamia (Iraq moden) adalah tanah kelahiran Ibrahim a.s. Kisah beliau yang paling terkenal adalah apabila beliau memusnahkan berhala-berhala sembahan kaumnya dan dihukum bakar hidup-hidup.

Mereka berkata” Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat”. Kami (Allah) berfirman” Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim!”, dan mereka berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang paling rugi. (alQuran 21:68-70)

Kedudukan Ibrahim a.s. disisi Allah diceritakan oleh Allah

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman; ” Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan juga dari anak cucuku?”Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim” (2:124)

Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim a.s. dan Lut a.s. bergerak menuju ke kawasan baru selepas menghukum manusia yang ingkar.

Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke sebuah negeri yang telah Kami berkahi untuk seluruh alam. (21:71)

2) Musa alahissalam

Lebih kurang 500 tahun selepas kisah Nabi Ibrahim, Musa a.s. diutus Allah ke Mesir untuk menunjukkan tanda-tanda Allah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel dari cengkaman kezaliman. Bani Israel melalui sejarah yang panjang di Mesir selepas perpindahan keluarga Nabi Yaakub a.s. dari Baitulmaqdis ke Mesir (Kisah Yusuf a.s.). Allah memerintahkan mereka bergerak menuju ke Baitulmaqdis.

Wahai kaumku! Masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang (kerana takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang yang rugi. (5:21)

Samuel a.s. juga disebutkan di dalam alQuran ayat 2: 243-248 berkenaan hubungannya dengan Bani Israel selepas kewafatan Musa a.s.

3) Joshua alahissalam

Beliau dikatakan mengetuai Bani Israel menuju ke Baitulmaqdis. Para pentafsir alQuran merujuk Joshua sebagai salah satu dari pemuda berikut:

Berkatalah antara dua orang lelaki diantara mereka yang bertaqwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah,”Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya nescaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang yang beriman.” (5: 23)

4) Sulaiman alaihissalam

500 tahun kemudian, telah tertubuhnya kerajaan Nabi Sulaiman yang hebat kurniaan Allah kepada Bani Israel. Allah merujuk tanah Baitulmaqdis itu dengan berfirman:

Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (21: 81)

5) Muhammad sallallahu alaihi wasallam (saw)

Peristiwa perjalanan baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diceritakan melalui

Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. (17: 1)

Caturan Allah untuk ummat Muhammad (saw) jauh melangkaui akal manusia. Allah menceritakan kisah perjalanan Muhammad (saw) dahulu sebelum menceritakan kisah kemungkaran Bani Israel di dalam Surah alIsra’.Ia menandakan bahawa Allah sudah ada rancangan untuk ummat Muhammad (saw). Masa depan kita sebagai ummat Islam hanya diyakini oleh hamba-hambaNya yang beriman kepada Allah dan RasulNya. Mahukah kita menjadi paserta dalam rancangan Allah ini atau dilepaskan sahaja peluang untuk mencapai kejayaan yang pasti? Wallahu a’lam

May 8, 2010

Pemurnian Sejarah Bangsa – Mengembalikan Nilai Harga Sebuah Bangsa

by umaralfateh

Jika ditanyakan kepada saya, apa guna sejarah dan apa ada pada sejarah?

Sejarah mempunyai kepentingan yang sangat besar, dengan sejarah ia membentuk jati diri.

Ambil sahaja contoh , jika seorang anak mempunyai seorang ayah yang kaya raya dan mempunyai nama yang hebat di mata masyarakat, maka si anak akan merasa bangga dan terikut-ikut dengan nama yang dibawa ayahnya.

Dan bandingkan pula seorang anak kecil yang tidak diketahui siapa ayahnya, apakah yang mahu dibanggakannya?

Persoalan yang saya mahu timbulkan bukanlah persoalan kebanggaan, tetapi persoalan bagaimana pembentukan jiwa dari sejarah, ini baru sejarah dari satu keturunan iaitu dari seorang ayah, bagaimana jika sejarah yang kita katakan adalah sejarah nenek moyang kita?

Apakah kita dengan mudah akan jatuh jika kita diberitakan bahawa sejarah nenek moyang kita adalah sejarah yang hebat, pahlawan yang berani, pelayar yang hebat sehingga bangsa-bangsa dunia berkejar-kejar mendapatkan khidmat dari bangsa kita untuk membina kapal?


Penjajahan Tanah Melayu Seluruhnya – Suatu Penipuan

Kita diajar di sekolah-sekolah, bahawa negara kita dijajah sekitar lebih 400 tahun, suatu tempoh yang sangat panjang.

Tahukah kalian, bahawa yang jatuh ke tangan Portugis dan Belanda , hanyalah tanah sekecil Melaka sekarang ini?

Apakah yang terjadi di Johor? Pahang? Kedah? Perak? Selangor ketika itu?

Semua tanah-tanah ini tidak dijajah!

Tetapi kita diberitakan bahawa kita dijajah.

Mari kita selidiki dari peta-peta, gambar yang menceritakan banyak perkara.

Kejatuhan Melaka pada Portugis 1511

Apa yang kita diberitakan dari buku-buku teks sejarah negara kita :

Portuguese Malacca (1511-1641)
Dutch Malacca (1641-1824)
Straits Settlements (1826–1946)
British Malaya (1874–1946)
Federated Malay States (1895–1946)
Unfederated Malay States (1909–1946)
Kingdom of Sarawak (1841–1946)
North Borneo (1882–1963)

Kita diberitakan tentang penjajahan negara-negara barat terhadap kita, kita diceritakan tentang kekalahan-kekalahan yang dialami.

Satu demi satu, yang secara halusnya, ia juga sedikit demi sedikit menjatuhkan perasaan seronok kita untuk mempelajari sejarah.

Apa guna belajar sejarah jika yang diketahui adalah sesuatu yang menurunkan sebuah harga diri?

Perasaan inilah yang membunuh ramai jiwa tentang realiti bangsa Muslim di Nusantara, terutama di Semenanjung Tanah Melayu. Ramai dari kita tidak terasa bahawa kita antara rumpun bangsa yang hebat.

Mari kita lihat dua buah peta lain yang menceritakan apa yang ada pada negeri-negeri selain dari Melaka yang jatuh pada Portugis ini.

Peta tahun 1603 (China – India – Tanah Melayu) – Warna Kuning

ORTELIUS MELAKAR PETA INI DALAM TAHUN 1603. Negara China turut dimasukkan kerana Maharaja Ming dan kemudiannya Manchu beragama Islam. Mereka menguasai India yang diperintah oleh Monggol India yang beragama Islam. Ini lah yang dimaksudkan BENUA Islam Siam Nagara Kedah.

Perhatikan warna-warna kuning tersebut, ianya adalah suatu kawasan takhluk, atau dengan kata lain, kuasa kerajaan Islam di waktu itu meliputi kawasan-kawasan berwarna kuning.

Bandingkan pula satu lagi peta ini.

empayar of the great monggol 1744

“Empire of the Great Monggol”, Peta tahun 1744 ini menunjukkan kebesaran Kerajaan Islam Monggol di India dan sebahagian Kerajaan Benua Islam Siam Nagara Kedah termasuk Toung Oo, Siam, Langkasuka, Acheh dan sebahagian Melaka. Sebab itulah dalam mengkaji sejarah bangsa melayu perlu skop yang lebih besar dan tidak fokus kepada jajahan Malaysia hari ini sahaja. Kerajaan Siam Islam bercantum dengan Kerajaan Monggol India apabila Zahiruddin Babur Syah berkahwin dengan Mahin Inta Tiral@Tunku Nur Aisyah ibni Sultan Rijaluddin Mohammad Johan Syah (Parameswara Melaka), dalam tahun 1530.

Peta ini menunjukkan BUKTI jajahan Benua Siam Islam di bawah EMPAYAR OF THE GREAT MONGGOL sekitar tahun 1744. SEBELUM ditawan oleh Suku thai yang diketuai oleh Alaungpaya dalam tahun 1767.Terdahulu peta Otelius, tahun 1603 (lihat atas) menunjukkan ia dibawah kekuasaan Maharaja China. Penduduk di Utara semenanjong yang lahir di Kedah, Perlis, Perak dan Kelantan tidak memerlukan paspot untuk memasuki Thailand.


Bila Bermulanya Kita Dijajah?

Sebenarnya, banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahawa semenanjung Malaysia sekarang ini merdeka dari pengaruh orang luar ( dengan maksud – orang-orang barat ) dari bermula peradaban sehinggalah kepada kedatangan British.

Kita hanya dijajah oleh tiga kuasa sahaja :

British – 1874 – 1946

Jepun – 1941 – 1945

Bintang Tiga Komunis – dua minggu  ( transisi jepun keluar dari Malaysia sehingga  kedatangan semula British)

Entri kali ini bukanlah mahu mencetus kekeliruan, bahkan suatu pembaikan sejarah walau saya bukan ahli di dalam bidang ini, tetapi pembacaan dan kajian yang dibuat, tidak memungkin saya untuk terus berdiam diri.

Suatu kelicikan pemerintah sekarang untuk terus menundukkan rakyat dan memperbodohkan rakyat jika masih lagi terus berdiam diri tentang sejarah bangsa ini.

Menipu sejarah bangsa nenek moyang bererti menjatuhkan nilai harga dan jati diri bangsa, apabila sesuatu bangsa kehilangan nilai jati diri, mudahlah untuk dikawal minda mereka.

Pengawalan erti sejarah sebenar inilah yang menyebabkan saban tahun kita melihat kemusnahan sedikit demi sedikit terhadap anak bangsa di dalam negara.

Perlu bertindak segera jika tidak mahu kemusnahan lebih terus berlaku.

—————————————————————————————

Kami di Moscow, sedang mencari penggerak-penggerak bagi membina kumpulan yang berminat dalam penyelongkaran kegemilangan sebenar bangsa Malay Archipelago dari negara-negara yang akan disebutkan.

1 – Rusia

2 – Ireland – UK

3 – Malaysia

4 – Indonesia

5 – Brunei

6 – Thailand

7 Selatan Philipina

8 – Mesir

9 – Jordan

10 – Mekah Madinah

11 – Australia

12 – Poland

13 – Rep. Czech

April 29, 2010

Perbahasan tentang usia U.M Khadijah r.a semasa berkahwin dengan Rasulullah s.a.w.

by umaralfateh


Dikatakan bahawa Ummul Mu’minin Saidatina Khadijah r.a. berumur  40 tahun ketika beliau berkahwin dengan Rasulullah s.a.w.  Ia adalah suatu riwayat yang yang  tidak berasas tetapi telah disebarkan sebegitu rupa dan digarap seolah-olah sebahagian daripada ugama. Ini adalah  percubaan untuk membuktikan bahawa Rasulullah s.a.w. telah melalui zaman mudanya bersama-sama dengan seorang wanita tua.  Dalam usia lanjut , beliau r.a telah melahirkan empat orang anak perempuan iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah r.a.; dan tiga orang anak lelaki yang dinamakan Qasim, Tayyab and Tahir. Menurut sesetengahnya pula, beliau r.a.  telah melahirkan empat orang anak lelaki; ada seorang yang bernama Abdullah, sedangkan setengah yang lainnya pula menyatakan bahawa yang sebenarnya Abdullah telah dipanggil sebagai Tayyab dan Tahir.

Saidatina Khadijah r.a. telah berkahwin sebanyak dua kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah s.a.w. Perkahwinan pertamanya adalah dengan Abu Halah Hind bin Banash bin Zararah. Daripadanya, beliau telah mendapat seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Nama anak lelakinya ialah Hind dan anak perempuannya bernama Halah. Setelah kematian Abu Halah, Khadijah r.a. berkahwin dengan Atiq bin ‘Aid Makhzumi. Daripadanya  dia mendapat seorang anak perempuan yang juga bernama Hind. Inilah  sebabnya mengapa Saidatina Khadijah r.a. mendapat kunniyah sebagai Ummu Hind. Anak lelaki Saidatina Khadijah, Hind, telah memeluk Islam.  (Seerat-un-Nabi , Jilid II, m/s 402).

Di sini, timbul satu persoalan, iaitu Saidatina Khadijah r.a. telah melahirkan empat orang anak sahaja di usia mudanya, namun semasa usia tuanya beliau telah melahirkan tujuh atau lapan orang anak, yang mana ia agak bertentangan dengan logik akal.  Sebabnya, menurut Sains Perubatan, seorang wanita menjadi tidak subur untuk melahirkan anak, biasanya apabila  melewati usia 45 tahun. Bagaimana pula boleh dipercayai bahawa lapan orang anak telah dilahirkan setelah melepasi usia 40 tahun?

Pihak Orientalis dan musuh-musuh Islam telah memberi perhatian khusus terhadap riwayat ini, kerana peristiwa ini jelas  bertentangan dengan akal. Dengan mendedahkan peristiwa seperti  ini, mereka mengambil kesempatan untuk  mencemuh Islam.

Namun begitu, ulama kita sebaliknya  menganggap kejadian ini  sebagai ‘satu mukjizat’ Rasulullah s.a.w. Tambahan lagi  mereka menganggap inilah keistimewaan nabi s.a.w.  kerana sanggup mengahwini wanita yang tua sedangkan  baginda s.a.w. sendiri muda belia.

Di pihak yang lain golongan Shiah mendakwa adalah tidak mungkin melahirkan sebegitu ramai anak di usia tua. Oleh itu, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum tidak diiktiraf sebagai anak nabi s.a.w.

Golongan Shiah mengatakan  bahawa umur Khadijah r.a.  ialah 40 tahun semasa berkahwin dengan Rasulullah s.a.w. Meskipun mereka amat mahir bermain dengan angka, mereka telah melakukan kesilapan bodoh bila mendakwa bahawa Fatimah r.a. dilahirkan lima tahun selepas kenabian. Dalam hal ini, Khadijah sudah berumur 60 tahun semasa melahirkan Fatimah r.a.. Dengan ini tidak mungkin Ruqayyah dan Kalthum adalah anak kepada Khadijah kerana mereka adalah lebih muda dari Fatimah.

Kita akan membuktikan bahawa empat orang anak perempuan ini adalah dilahirkan oleh Saidatina Khadijah r.a. dari Rasulullah s.a.w. Tetapi sebelum itu orang Shiah perlu membuktikan bahawa seorang wanita yang berusia 60 tahun boleh melahirkan anak. Dan apabila mereka membuktikannya, mereka mesti juga membuktikan bahawa Fatimah r.a. adalah anak kepada Khadijah r.a.

Sebenarnya terdapat perbezaan pendapat tentang usia sebenar Khadijah r.a bila berkahwin dengan Rasulullah s.a.w.  Ada yang berkata umurnya 40 tahun . Ada yang berpendapat usianya 35 tahun. Yang lain pula mengatakan 30 tahun , dan sesetengah pula mengatakan  27 tahun, manakala ada pula yang menyatakan bahawa usianya 25 tahun. Ahli-ahli sejarah Shiah  sependapat mengatakan umurnya  40 tahun, dan mereka menolak pendapat  lain. Dan mereka  riuh rendah menyebarkan pendapat  ‘40 tahun’  ini  seolah-olah pandangan  lain tidak pernah wujud. Ulama  kita dan ahli-ahli  sejarah yang terkemudian juga terpengaruh dengan daayah ini dan menyangkakan bahawa pendapat golongan Shiah inilah yang  ‘tepat’.

Hafiz Ibn Kathir menulis:

“Baihaqi telah memetik daripada Hakim iaitu apabila Rasulullah mengahwini Khadijah r.a., baginda s.a.w. adalah berumur dua puluh lima tahun dan Saidatina Khadijah r.a. berumur tiga puluh lima tahun, dan ada pendapat lain mengatakan usianya dua puluh lima tahun.” (al-Bidayah, Jilid II, m/s 295)

Dengan  lain perkataan,  Baihaqi dan Hakim menyatakan bahawa Saidatina Khadijah r.a. berusia tiga puluh lima tahun pada waktu itu. Bersama-sama dengan itu, mereka juga turut mengatakan bahawa ada pendapat bahawa beliau r.a. berusia dua puluh lima tahun.

Di tempat lain  , Hafiz Ibn Kathir mengatakan usia Saidatina Khadijah r.a. pada masa  kewafatannya, sebagaimana berikut: “Usia Saidatina Khadijah mencapai 65 tahun. Satu pendapat mengatakan beliau meninggal pada usia  50 tahun. Dan pendapat ini (iaitu  50 tahun)  adalah yang benar.” (al-Bidayah wan Nihayah, Jilid II, m/s 294)

Ulama Hadis dan  ahli sejarah bersetuju bahawa Saidatina Khadijah r.a. menjalani hidup sebagai isteri Rasulullah s.a.w.  selama 25 tahun dan beliau r.a. meninggal dunia pada tahun ke-10 Kerasulan. Hafiz Ibn Kathir berkata; ‘pendapat yang benar adalah usianya mencecah 50 tahun’  telah membuktikan bahawa usia Saidatina Khadijah pada masa perkahwinannya ialah  25 tahun. Dan juga, Hafiz Ibn Kathir juga telah membuktikan bahawa ‘maklumat’ yang diterima pada hari ini (iaitu umur Khadijah r.a. 40 semasa berkahwin dengan Rasulullah s.a.w. )  adalah salah dan tidak benar sama sekali..

Meskipun dengan fakta yang sebegini jelas, kita masih  mempercayai (dan terperangkap) dalam berita yang lebih merupakan  khabar angin semata-mata.

Apabila kami mengkaji ‘Al-Bidayah wan-Nihayah’ yang ditulis oleh Ibn Kathir, barulah kami menyedari akan kesilapan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kami,  kerana kami adalah mangsa kepada suatu salah faham yang besar. Moga Allah yang Berkuasa mengurniakan kepada kita semua kefahaman akan Kebenaran.

Aamin! Ya Rabbal Aalamin

Tags: